6Letm_UUAAAAAAs3j5Mr6kFNVGQJOEBrrrKZOLZw
Vandets demokrati er blevet digitalt

Vandets demokrati er blevet digitalt

Skrevet af Lene Nørtoft

 

Interview med Kasper Pilman Kristensen, Partner i Dataminds A/S

Hvorfor har I et sådan produkt på hylden?

Det faldt os naturligt, da vi er specialister i data og software, spændingsfeltet mellem de to ting. Stemonline er et elektronisk valgsystem, som repræsenterer en måde at afholde valg på, der vinder frem indenfor mange forskellige brancher, både offentlige og private. Vores indgang til dette har været forsyningsbranchen. Vi er således den største leverandør af online valg indenfor vand- og spildevandsforsyningernes forbrugervalg i efteråret 2017. Mere end 40 små og store forsyninger i hele Danmark har valgt at samarbejde med os.

Hvad var årsagen til det?

Grunden til, at så mange vælger os, er nok kombinationen af vores enkelhed i gennemførelsen og vores produkt, som ikke på nogen måde kompromitterer sikkerhed og troværdighed. Således har vi endnu ikke haft problemer af nogen art i forhold til afholdelse af valg, som ikke har kunnet løses med det samme.

Samtidig forsøger vi at være så transparente som overhovedet muligt, forstået på den måde at vores kunder ikke er i tvivl om, hvad de betaler for.

Er det ikke kompliceret, når nu papir og blyant altid har fungeret?

Vi stiller et system til rådighed som kan tilgås fra desktop, tablet og mobil. Og hvor man kan stemme via NemID, så det foregår nemt, trygt og sikkert. Lige fra start til slut guider vi med udarbejdelse af stillerlister, dataudtræk og optælling af resultatet. Vores spidskompetence er at håndtere store mængder af data, og vi har mange års erfaring med det.

Med andre ord betyder det meget for os at være handlingsparate, nærværende og servicemindede fra start til slut. Men også at melde klart ud, så man har vished om, hvilket produkt man får og hvordan hele processen forløber. Det giver tryghed og glade kunder. Det samme princip gælder ved prissætningen af vores løsninger. Man vælger helt selv hvor meget man selv vil lave, og hvor meget vi skal stå for. Alt efter ønsker og behov, leverer vi et produkt, som er præcist det, vores kunder har brug for.

Hvad vil du anbefale de, der overvejer at skifte fra blyant til klik?

Vi ser en masse fordele ved det elektroniske valg, som både sparer tid og penge og mindsker risikoen for fejl. Men som også giver mulighed for at øge stemmeprocenten både hos de unge ude i boligforeningerne og de ældre i forbindelse med seniorrrådsvalg. Da vores løsning også er under stadig udvikling, så ring eller skriv til os for en snak omkring, hvad I har brug for.

Kontakt
Kasper Pilman Kristensen
kpk@dataminds.com
+45 2212 1269