6Letm_UUAAAAAAs3j5Mr6kFNVGQJOEBrrrKZOLZw
Applikation til registrering af handler med derivater

Udfordringen

I takt med skærpede lovkrav er kravene til rapporteringen på handel med derivater øget. Som konsekvens er arbejdsprocesserne med registrering og gennemførelse af handlerne blevet mere komplekse og tidskrævende. Sparekassen Kronjylland ønskede et værktøj, der både kunne imødekomme de skærpede lovkrav samt hjælpe rådgiverne i Markets med at effektivisere processen omkring registrering og validering af handlerne.

Løsningen

Sparekassen Kronjylland fik ét system og én formular til registrering af alle typer af derivater; både bankens egne, på vegne af egne kunder, samt på vegne af andre pengeinstitutters kunder. I samarbejde med rådgiverne og sparekassens IT-afdeling designede Dataminds en webapplikation, som støttede op omkring eksisterende arbejdsgange. Det betyder at brugerne i dag effektivt kan indlæse handelsdata og markedsinformationer fra forskellige datakilder i samme system. Derudover sker der automatiske rapporteringer til andre systemer herunder indberetninger til EMIR og KERNE igennem SDC.

Værdien

Outputtet er at rådgiverne og andre brugere i dag kan trække og dele rapporter med andre, som giver et effektivt overblik over forretningerne, f.eks.: hvad er den aktuelle markedsværdi af en forretning, løbende rapportering til kredit hvor der aggregeres til kundeniveau, samt hvad en kunde har tjent / tabt i løbet af en periode. Det hele håndteres effektivt i samme webapplikation, hvilket betyder, at rådgiverne kan bruge mere tid på rådgivning og vejledning af kunderne.