6Letm_UUAAAAAAs3j5Mr6kFNVGQJOEBrrrKZOLZw
Asset Management i SE Energi & Klima

Udfordringen

I Asset Management i SE planlægges investering og vedligehold af anlæg, ledninger, kabler med mere i SE. Dette ift. alle aktiver, som er vigtige i forhold til forsyningssikkerheden i SE’s net. Udfordringen var

  • Alle data om aktiverne ligger samlet i SE’s netsystemer, og informationer om nedbrud og vedligehold er samlet i andre af SE’s systemer.
  • Disse systemer er optimerede i forhold til driften men er ikke direkte anvendelige i forhold til at opnå en datadrevet geninvesteringsplan.

SE havde derfor et ønske om at vurdere alle aktiver ud fra konsekvens og risiko. Derved kan en objektiv prioritering danne udgangspunkt for en præcis planlægning og budgettering.

Løsningen

I et tæt samarbejde mellem Dataminds og Asset Management i SE blev der udarbejdet en model, som havde til opgave at sætte en score på alle aktiver med risiko for nedbrud. Til grund for modellen lå data fra det nuværende system, fejlstatistikker, know-how fra ingeniørerne og matematiske modeller for Asset Management. Sandsynligheden for nedbrud for et givet aktiv blev opbygget og kombineret med konsekvenserne af et nedbrud. Systemet blev opbygget med et dashboard frontend, der giver mulighed for en prioriteret tilgang til geninvesteringer og et overblik over fremtidige geninvesteringsbehov. Alle dataprocesser er automatiseret og sikrer en effektiv arbejdsgang.

Værdien

SE står i dag med et værktøj, der sikrer en datadrevet prioritering af geninvesteringer i SE’s anlægsaktiver. Prioriteringen sker ud fra en samlet vurdering af både konsekvens af nedbrud og risiko for nedbrud. I beregning af konsekvens og risiko indarbejdes en lang række parametre, der er med til at give en samlet vurdering. Overblik over prioriteringen er et vigtigt input i forhold til den efterfølgende planlægning af aktiviteter. Samtidig sikrer overblikket en vurdering af det fremtidige investeringsbehov.