6Letm_UUAAAAAAs3j5Mr6kFNVGQJOEBrrrKZOLZw
Budgetfordelingsmodel til Sundhed og Omsorg

Udfordringen

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har historisk varetaget fordeling af budget til hjemmepleje og sygepleje til deres områder ud fra en model baseret på kendetegn for de enkelte områder eller plejedistrikter. Modellen var opbygget på plejedistriktsniveau, hvor informationer om sammensætning og størrelse af plejedistriktet danner grundlag for budgetfordelingen. Udfordringen med den eksisterende metode var:

  • at beregningen var relativt kompliceret at opdatere
  • at metoden var svær at udvide til at inkludere nye og bedre informationer om plejedistrikterne, som løbende opsamles i diverse IT systemer

Sundhed og Omsorg satte derfor som mål at opbygge en metode til beregning af det forventede behov for hjemmepleje og sygepleje for den enkelte borger ud fra den enkelte borgers karakteristika.

Løsningen

Baseret på Dataminds ”back bone” af kompetencer, processer og systemtilgang inden for analytics har Dataminds sammen med Sundhed og Omsorg opbygget en motor, der ud fra alle de tilgængelige informationer om den enkelte borger estimerer et forventet behov for hjemmepleje og sygepleje. Forventningerne på de enkelte borgere kan summeres op til området, således at man tager udgangspunkt i en sum af individuelle behov (bottom up).

Løsningen er opbygget med automatiske data flows fra start til slut og kan løbende udvides med viden om borgerne til at forbedre den objektive budgetfordeling mellem områderne.

Sundhed og Omsorg varetager selv den endelige estimation og driften. Uddannelsen i dette har desuden været indarbejdet i projektforløbet.

Værdien

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune står i dag med et solidt fundament til en objektiv budgetfordeling baseret på behovet for hjemmepleje og sygepleje, der må forventes at være i et givet område. Samtidig er metoden så agil, at alle forhold, som er relevante og som Sundhed og Omsorg har data på, kan indarbejdes i setuppet uden ændring af arbejdsgang og metode. Metoden er fremtidssikret og Sundhed og Omsorg kan selv foretage de løbende opdateringer. Eventuelle organisatoriske forandringer i forhold til områderne vil også kunne håndteres, hvis behovet opstår. Metoden er derudover så generel, at den kan anvendes til budgetfordeling andre steder i Sundhed og Omsorg – det er blot et andet behov der skal modelleres.