6Letm_UUAAAAAAs3j5Mr6kFNVGQJOEBrrrKZOLZw
Elektronisk Repræsentantskabsvalg

Udfordringen

Igennem mange år har Farum Fjernvarme afholdt manuelt repræsentantskabsvalg i Repræsentantskab Gruppe 1 – de private andelshavere. I forbindelse med manuelle valg var udfordringen at få indsamlet alle oplysninger, inddele, gruppere, sortere i ejere/lejere, pakke konvolutter med det rigtige antal stemmesedler pr. valgberettiget forbruger, stemmeseddel/kandidatliste, returkonvolut m.v. samt få alt materialet bragt ud rettidigt. Efter deadline for valget var næste skridt så den store tidskrævende manuelle optælling samt kontrol med revisor og ledelse her på værket for at sikre, at alt foregik, som det skulle. Alt i alt en ret omfattende arbejdsproces.

Løsningen

Farum Fjernvarmes adm. direktør, Nighat Kamal, havde via sit netværk fået oplyst, at Dataminds tidligere havde gennemført valg for andre virksomheder bl.a. vandværker. Så vi fik sat et møde op med Dataminds, Farum Fjernvarme og Repræsentantskab Gruppe 1’s valgudvalg og havde efterfølgende nogle positive telefonsamtaler med konsulent og partner Kasper Pilman Kristensen, Dataminds. På baggrund af vores oplysninger udarbejdede han et elektronisk valgprogram, som lige præcis passede til alle de udfordringer, som vi havde. På baggrund af oplægget fra Kasper Pilman Kristensen besluttede bestyrelsen, at vi skulle prøve at overgå fra manuelt valg til elektronisk valg.

Værdien

Afstemningen kørte helt problemfrit – meget smidigt. Alt var sat op med stor ekspertise fra Kasper Pilman Kristensens side og virkede supergodt!

– Det var meget spændende for os, at vi kunne logge ind og følge selve valget nærmest time for time. Og selve valgresultatet fik vi stort set i samme sekund, som valget sluttede, så vi kunne straks se resultatet og vide os sikre på, at det var korrekt.

Med det elektroniske valg blev der sparet mange timers manuelt arbejde i rigtigt mange led på Farum Fjernvarme.

– Og for vores stemmeberettigede forbrugere var det af stor værdi, at de kunne tilgå Stemonlines hjemmeside direkte fra en hvilken som helst computer – samtidig med, at det var en stor fordel, at de nu kunne sidde hjemme, i sommerhuset, på arbejde o. lign. og i ro og mag stemme på de valgte kandidater. For at tilgodese de af vores forbrugere, der ikke selv havde computer i hjemmet, havde vi fået sat en computer op på værket til fri afbenyttelse.