6Letm_UUAAAAAAs3j5Mr6kFNVGQJOEBrrrKZOLZw
System til ressourcestyring

Udfordringen

SE stod i en situation, hvor den langsigtede forecasting og ressourcestyring manglede en operationel overgang til den daglige flådestyring. Udfordringen lå i en kompliceret efterspørgsel med mange forskellige projekttyper og ressourcer med vidt forskellige kompetencer. Et kompliceret match, der løbende gav flaskehalse på trods af overskydende kapacitet.

Løsningen

I samarbejde med SE analyserede Dataminds problemstillingen ved at gennemgå arbejdsgange og systemer fra forecastingen til flådestyring. Baseret på analysen opbyggede Dataminds et planlægningsværktøj, som, i takt med projektplanlægning og ressourceallokering, gav SE et opdateret overblik over ressourcesituationen. Planlægningsværktøjet giver nu SE et opdateret overblik over ressourcesituationen og helt ned på kompetenceniveau. Mere end 100 teknikere bliver håndteret igennem systemet og flere ”skuffe Excel-rapporter” er erstattet af realtidsopdaterede Excel-rapporter. Løsningen sikrer et nyt og bedre overblik med kun begrænsede ændringer af eksisterende arbejdsgange.

Værdien

Med det nye link imellem forecasting og flådestyring har SE et overblik over ressource og kompetencesituationen, der har gjort dem i stand til at effektivisere produktionen og stadig håndtere samme opgavemængde. Samtidig sikrer systemet effektive arbejdsgange i forhold til SOP rapportering, daglige tavlemøder mm.