“Samarbejdet med Dataminds begyndte, fordi Customer Insight hos Norlys havde en voksende udfordring. Udfordringen var at få samling på vores data og få mere værdi ud af dem. Derudover var der problemer med kvaliteten. Dashboard sikrer, at der er en skabelon, som sikrer kvalitet, så vi er nu bedre til at optimere processen med de, der leverer data. Det var også et problem, at data og analyser ikke kom samtidig ud til alle stakeholdere. Det er løst nu. Alle kan følge med, så forretningen kan blive dygtigere indenfor kundetracking.

Vi manglede de gode processer, nemlig at få data ud at leve i organisationen. Tidligere havde vi statiske envejs præsentationer. Hvor organisationens egne muligheder for at arbejde og dykke ned i materialet var begrænsede. Dashboards giver stor flade, hvor der er tilgængelighed. Så vi bliver mere selvkørende. Og kommer bredere ud i organisationen, hvor vi alle kan analysere og segmentere. Både den ultimative bruger (i dybden) og til hele organisationen bliver det opdateret. Kundemålinger har fået høj prioritet hos os nu.

Nøgleord for fordelen ved Dataminds er, at der er fleksibilitet grundet deres størrelse, så samarbejdet kan foregå agilt og i hurtige loops. Så vi kan komme fremad i en fart. Vi lærer hele tiden, efterhånden som der kommer nye behov og nye forretningsområder. Niels Tor Danmark (konsulent) kvalitetssikrer, samler op og retter hurtigt til. 

Og med hensyn til Niels Tor Danmark er det meget positivt, at han er transparent. Både med sin tid, og den måde han fakturerer på. Han samler hele tiden op og gør sig umage for at indfri vores forventninger og prioriteringer. Så vi er glade for samarbejdet, og anbefaler gerne Dataminds til andre virksomheder, som har lignende behov.”

 

Carsten Wiberg, Customer Insight Manager, Norlys