Data Science

Vores tilgang

I Dataminds hælper vi virksomheder med at træffe bedre og hurtigere beslutninger med udgangspunkt i data. Vi har opbygget en række Machine Learning produkter til at løse forretningsmæssige problemstillinger såsom churnanalyse, forecasting, market sizing og pricing. Vi hjælper vores kunder med:

  • Strategisk tilgang til Data Science
  • Opbygning af processer
  • Orkestrering af værktøjer
  • Løsning af forretningsmæssige problemer med Data Science
  • Drift og vedligehold af modeller

Vi anvender altid en cost-benefit tilgang til problemløsningen med udgangspunkt i et trade-off mellem værdiskabelse, kompleksitet og omkostninger.


Strategisk cost-benefit tilgang sikrer succes

icon

Overblik

Vi skaber overblik over nuværende arbejdsprocesser og muligheder. Vi vurderer opgaverne i forhold til potentiale med Data Science på både kort og lang sigt.
icon

Prioritering

Vi udarbejder konkrete anbefalinger til, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at arbejde med Data Science. Vi udarbejder anbefalinger til kontinuerligt arbejde med Data Science ud fra en cost-benefit tankegang.
icon

Vis værdi

Vi hjælper med implementering og eksekevering i henhold til den strategiske plan. En overordnet vision – eksekveret et skridt ad gangen. Et klart overblik over og indblik i jeres forretning giver jer mulighed for hurtigere og bedre beslutninger.

Vis værdi, implementer og skaler

icon

Proof of concept

• Anvender best practice
• Kvantificering af forbedringer og kvalitet
• Dokumenterer værdien
• Anbefaling og roadmap
icon

Implementering

• Yderligere kvalitetsforbedring
• Setup og integration
• Test af løsning
• Optimering og fejlhåndtering af løsning
• Overvågning og plan
icon

Drift og skalering

• Tilbyder drift, support, audit, og/ eller aftalt løbende udvikling
• Alt kan opbygges i vores platform BIG