Foto: Salling Group

“Vi har været meget imponerede af, hvor stor forståelse Dataminds har haft af, hvad vi har brug for, og forståelse for forretningen og vores behov. Derudover har de været proaktive til at komme med forslag, som vi ikke nødvendigvis selv havde set. Selve processen har også være meget tilfredsstillende. Når vi er kommet med spørgsmål og ændringer, har vi fået hurtigt svar på, hvornår vi kan forvente en løsning – og de har været hurtige til at få det lavet. Der har været god kommunikation hele vejen rundt.

Vi har fortsat en rigtig god dialog omkring ændringer og analyser. Også forståelsesmæssige spørgsmål har vi fået hjælp til. De arbejder ikke kun med data, men har også en god forståelse af vores data. Jeg er sikker på, at mange andre virksomheder og også funktioner her i huset kan have glæde af Dataminds ydelse. Vi er imponerede over løsningen. Vi brugte meget tid på de her ting før, og nu har den sparet os for meget tid.”

 

Kathrine Kold Deleuran, Market Intelligence, Salling Group

Fleksible standardrapporter i Market Intelligence

I Market Intelligence i Salling Group manglede man et værktøj, der nemt, sikkert og fejlfrit kunne adressere rapporteringen af spørgeskemaundersøgelser fra deres forskellige butiksformater til de rette modtagere, i rette mængder og i rette tid. De havde brug for let og overskuelig adgang til data på laveste niveau. Et miljø, hvor man kan lave ad-hoc analyser og belyse nye aspekter i data, der ikke er en del af den faste standardrapportering. 

Udfordring

Det danske detailhandelsmarked er kendetegnet ved hård konkurrence fra både indenlandske og udenlandske aktører, et tæt netværk af butikker og forbrugertendenser, som i stigende grad udfordrer den traditionelle detailhandel. Forbrugerne er bevidste, kritiske og ikke mindst illoyale. Dette stiller store krav til, at detailkæderne er synkroniseret i forhold til kundernes forventninger og nye tendenser i markedet.

For altid at være på forkant med forbrugerne indsamler Salling Group i flere sammenhænge feedback fra både kunder og ikke-kunder gennem forskellige spørgeskemaundersøgelser. Som Danmarks største detailkæde med fire forskellige butiksformater er dataindsamling dog ikke tilstrækkeligt i sig selv. Nøglen til øget indsigt i forbrugerne og handlingsorienterede insights ligger i at tilpasse rapporteringen, så den hele tiden målretter relevante resultater til de korrekte modtagere. I Market Intelligence i Salling Group manglede man:

  • Et værktøj, der nemt, sikkert og fejlfrit kunne adressere rapporteringen til de rette modtagere, i rette mængder og i rette tid.
  • Let og overskuelig adgang til data på laveste niveau. Et miljø, hvor man kan lave ad-hoc analyser og belyse nye aspekter i data, som ikke er en del af den faste standard-rapportering.

Løsning

I dag gennemfører Salling Group rapporteringen i Dataminds Report Builder. En Excelbaseret applikation, der kan lægges oven på alle de datakilder, man normalt arbejder med i Excel. I Dataminds Report Builder opsættes grafer og andre rapport-elementer som normalt i Excel, og kræver ikke kompetencer udover dette. Rapportopsætningen gemmes og genbruges, når data opdateres næste gang, og samme rapporter skal produceres igen. Dataminds Report Builder udskriver rapporterne til kommenterede Power Point præsentationer, der nemt kan distribueres i organisationen.

Dataindsamlingen kører løbende og fødes automatisk ind i den månedlige rapportering. Efter indsamling sendes datasættet, en spss-fil med mere end 1000 kolonner med besvarelser, igennem Dataminds data-robot, som renser, validerer og gør data klar til rapportering. Data struktureres herefter i dimensioner og fact-tabeller i Dataminds faste datamodel til spørgeskemadata. Dette løser udfordringen med en relativ stor datamængde og et stort katalog af baggrundsoplysninger på respondenterne, som man vil kunne opdele resultaterne efter (alle respondenter er fortsat totalt anonymiserede, og der kan ikke ske identifikation af enkeltpersoner). Brugen af en standardiseret datamodel medfører herudover at hele rapporteringen i fremtiden let vil kunne implementeres direkte i et andet rapporteringsværkstøj, som f.eks. Power BI.

Værdi

I samarbejde med Salling Groups Market Intelligence-afdeling har Dataminds designet en fleksibel løsning, der gør det muligt at komme fra spørgeskemadata til målrettede færdige rapporter til beslutningstagerne i henholdsvis Bilka, føtex, Netto, samt den øverste koncernledelse, på kortest mulig tid uden manuel håndtering af data eller opsætning af grafer.

Market Intelligence kan i dag distribuere alle kommenterede rapporter samme dag, som data leveres. Man bruger mindre tid på kontroller og opbygning af standardrapporter, hvilket betyder at man kan allokere mere tid til ad-hoc analyser og forbedring af den løbende rapportering. Samtidig har Market Intelligence stadig mulighed for nemt at ændre i rapporterne efter behov, samt at tilføje kommentarer til hver enkelt rapport. Dataminds har leveret en løsning, hvor man i høj grad gør brug af eksisterende teknologi og kompetencer i Market Intelligence, og hvor man samtidig opfylder et stort behov for at have en fleksibel og driftssikker rapportering. Leverancen er fuldt skalerbar og baseret på Dataminds særlige tilgang til databehandling og rapportering baseret på 20 års erfaring fra både store og små virksomheder.